Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov o základných problémoch v rómskej komunite.