Cieľom kurzu bude preskúmanie rozličných oblastí rodových štúdií, základných historických medzníkov v dejinách žien a feminizmus 20. storočia.