Kurz podáva doplňujúce informácie o používaní názvov povolaní v ženskom rode.