Cieľom kurzu bude získanie poznatkov zo stredovekých dejín územia Slovenska.