KUrz z ruského jazyka zameraný na odborný jazyk, ruské reálie a detailnejšiu analýzu fungovania politického systému a vzťahov orgánov štátnej moci v RF. Seminár o aktuálnych politických procesoch v Ruskej federácii a o ich vnímaní v našom priestore.