Cieľom kurzu je predstaviť študentom základné etapy scholastického myslenia v nadväznosti na antickú filozofickú tradíciu, ako aj rôzne súčasné novoscholastické podoby filozofie. Významnou súčasťou kurzu je textová analýza vybraných úryvkov scholastických diel.