Študent estetiky sa oboznámi s teóriou a dejinami vyučovania estetickej výchovy na Slovensku a vo svete, s alternatívnymi pedagogickými sústavami, získa informácie o jednotlivých osobnostiach od najstaršieho obdobia po súčasnosť.