Cieľom kurzu je oboznámiť študentov so základmi prekladateľskej analýzy a s teoretickými zásadami pri preklade východiskového textu do cieľového.