Cieľom prednášky je podať prehľad o dejinách Spišskej kapituly, spišského komitátu, a iných inštitúcií.