Bonusová úloha (3 body)

Zadanie:

Vymeňte obsah dvoch premenných bez použitia tretej.

Čas odovzdania do 8.10.2006 do 12.00.

Obodované budú len prvé tri riešenia (maximálne však päť).