Bonusová úloha (3 body)

Zadanie:

Vymeňte obsah dvoch textových premenných bez použitia tretej.

Čas odovzdania do 8.11.2006 do 17.00.

Obodované budú len prvé tri správne riešenia (maximálne však päť).
Čiastočné body môžu byť udelené aj iným ako prvým piatim.
Podminekou však je, že nie je poslané riešenie, ktoré už bolo raz obodované
(ani žiadne jeho mutácie, v štýle zmena názvu premenných ;).