Domáca úloha - (Mesárošová, Palmárová, Cápay)

Zadanie pre pondelkovú skupinu (Mesárošová)

Vytvorte program, v ktorom do Image1 načítate obrázok a pomocou tlačidiel ho v Image2 otočíte, resp. prevrátite. Umožnite porovnať počet bielych a čiernych bodov (prípadne to rozšírte aj na iné farby). Čím viac funkcií, tým lepšie. Iniciatíve sa medze nekladú.

Celý priečinok so zdrojovými súbormi skomprimujte a odovzdajte.

Zadanie pre utorkové skupiny (Palmárová) - UKONCENE - uz neuploadujte!!!

Šachovnica + dokončenie príkladu o mnohouholníku.

Zadanie pre skupiny streda1 a streda2 (Cápay) Vám boli poslané mailom