Domáca úloha Podprogramy (Mesárošová, Palmárová, Cápay)

Pokyny k úlohe nájdete priamo v priloženom vzorovom príklade.

Vzorový príklad

Na nakreslenie stromu, ktorý vidíte v príklade nastavte obrázok na veľkosť Width (400) a Height (500) a použite nasledujúce príkazy (najlepšie je umiestniť ich do udalosti FormCreate):

With Image1.Canvas do begin
Moveto(200,0);
Lineto(135,100);
Lineto(155,100);

Lineto(90,200);
Lineto(110,200);

Lineto(45,300);
Lineto(65,300);

Lineto(0,400);


Lineto(400,400);


Lineto(345,300);
Lineto(365,300);

Lineto(290,200);
Lineto(310,200);

Lineto(250,100);
Lineto(270,100);
Lineto(200,0);

Rectangle(170,400,230,500);

Brush.Color:=clGreen;
Floodfill(200,200,clBlack,fsBorder);
Brush.Color:=clBlack;
Floodfill(200,450,clBlack,fsBorder);

end;