Upload 2. testu

Pravidlá:

  1. Vytvorte si priečinok s vašim priezviskom (nepoužívajte diakritiku) a skupinou, ktorú vypracúvate. Napríklad: A-Mrkvicka, B-Kalerab
  2. V priečinku s vašim menom vytvorte priečinky s názvami 1, 2, 3 a 4. Do každého priečinku uložte jednu aplikáciu. Pod číslom 1 je zadanie prvé, pod číslom 2 druhé, pod 3 tretie a pod 4 štvrté. Nepoužívajte iné pomenovanie priečinkov (žiadne názvy typu: priklad 1, riesenie 1). Nepoužívajte ani pomenovanie priečinkov podľa toho, čo má byť výsledkom aplikácie (žiadne názvy typu: sucet, vypis a pod.)
  3. Vymažte všetky spustiteľné súbory (súbory s koncovkou EXE)
  4. Zkomprimujte priečinok s vaším priezviskom.
  5. Uploadujte zkomprimovaný súbor.

Ak nebudú dodržané podmienky pred uploadovaním súboru (viď vyššie), bude zvýšený čas potrebný na opravu kompenzovaný znižovaním bodového ohodnotenia.

Pozor: Uploadovať môžete len raz. Veľkosť súboru je do 2 MB.