Upload domácej úlohyŠtudenti,

aktivita zadanie slúži na odovzdávanie Vami vypracovaných domácich úloh. Úlohy Vám vygeneroval systém a sú pre vás záväzné.

Pravidlá:

  1. Vytvorte si priečinok s vašim prezviskom (nepoužívajte diakritiku) a uveďte akú sadu ste si vybrali. Tieto dva údaje oddeľte počiarkníkom. Napríklad: Mrkvicka_Easy,  Alebo: Mrkvicka_Hard
  2. V priečinku s vašim menom vytvorte priečinky s názvami 1, 2 a 3. Do každého priečinku uložte jednu aplikáciu. Pod číslom 1 je zadanie vygenerované ako prvé, pod číslom 2 ako druhé a pod číslom 3 ako tretie. Nepoužívajte iné pomenovanie priečinkov (žiadne názvy typu: priklad 1, riesenie 1). Nepoužívajte ani pomenovanie priečinkov podľa toho, čo má byť výsledkom aplikácie (žiadne názvy typu: sucet, vypis a pod.)
  3. Môžete pridať aj textový súbor so zadaniami (len konkrétnu riešenú sadu). Toto nie je povinné.
  4. Vymažte všetky spustiteľné súbory (súbory s koncovkou EXE)
  5. Zkomprimujte priečinok s vaším priezviskom.
  6. Uploadujte zkomprimovaný súbor.

Študent si vyberie sadu a rieši ju – nemusí vyriešiť všetky príklady sady alebo nemusí sadu riešiť vôbec – ak vyrieši úlohy do zadaného dátumu (obvykle do prednášky nasledujúceho týždňa) získava plný (resp. poloplný) počet bodov, inak sa jeho zisk percentuálne znižuje.

Ak nebudú dodržané podmienky pred uploadovaním súboru (viď vyššie), bude zvýšený čas potrebný na opravu kompenzovaní znižovaním bodového ohodnotenia.