Hodnotenie 1. opravného testu

hodnotenie - delí sa 1,3