Zadanie 1.

Napíšte program, ktorý pre číslo zadané v Edite vypíše počet párnych cifier a počet nepárnych cifier.
Riešenie obsahujúce súbory s koncovkou dpr, dfm a pas dajte do jedného adresára, skomprimujte (napr. do zipu) a prostredníctvom tohto formulára uploadnite na kontrolu.