Zadanie 2.

Napíšte program, ktorý číslo zadané v Edite vypíše zrkadlovo.
Riešenie obsahujúce súbory s koncovkou dpr, dfm a pas dajte do jedného adresára, skomprimujte (napr. do zipu) a prostredníctvom tohto formulára uploadnite na kontrolu.