Zadanie 3.

Napíšte program, ktorý z čísla zadaného v Edite1 vyrobí nové číslo tak, že z neho vyhodí všetky výskyty cifry zadanej v Edit2 (napr. ak pre 213324 dáme vyhodiť 2, bude výsledkom 1334).