odovzdanie seminárnej práce

Seminárne práce na vybrané problémy dejín územia Slovenska v ranom novoveku.