zadanie 1

v tomto zadaní budete vypracovávať a odovzdávať seminárne práce