zadanie 1

Abiertos: Pondelok, 24 de január de 2011, 10:05
Pendiente: Štvrtok, 31 de marec de 2011, 10:05
v tomto zadaní budete vypracovávať a odovzdávať seminárne práce