zadanie 1

Nyitva: 2011. január 24., Pondelok, 10:05
Esedékes: 2011. marec 31., Štvrtok, 10:05
v tomto zadaní budete vypracovávať a odovzdávať seminárne práce