Príklad 2 - Charakteristiky polohy a variability (aktivita z hodiny)

Vypočítajte v Excely za použitia absolútneho a relatívneho adresovania buniek a za pomoci funkcií, ktoré obsahuje Excel, charakteristiky polohy (aritmetický priemer, geometrický priemer, harmonický priemer, kvadratický priemer a medián) a charakteristiky variability (variačné rozpätie, rozptyl, smerodajná odchýlka, smerodajná chyba odhadu, variačný koeficient, priemerná absolútna odchýlka, koeficient disperzie, mediánová absolútna odchýlka)