Upload Charakteristiky tvaru

Sem uploadujte xls súbor, ktorý ste vytvorili počas hodiny.