Testy o strednej hodnote - dve závislé vzorky/parametrický postup

Farmaceutická spoločnosť chce realizovať reklamnú kampaň k prezentácii novovytvorených redukčných produktov. Spoločnosť sa rozhodla realizovať skúšobný redukčný program založený na jej produktoch na náhodnej vzorke z prihlásených dobrovoľníkov. Spoločnosť chce prezentovať potenciálnu efektivitu svojich produktov prioritne pre reklamnú kampaň. Každý jedinec bol vážený pred a po 30 dňovom redukčnom programe. Nasledujúca tabuľka sumarizuje výsledky redukčného programu.

 

HMOTNOSŤ1

HMOTNOSŤ2

1

149

151

2

172

167

3

216

210

4

185

178

5

137

136

6

115

112

7

155

149

8

108

106

Cieľom je overiť hypotézu, ktorá tvrdí, že účinok redukčného programu založenom na novovytvorených produktoch je štatisticky významný.

Úloha:

V Excely vypočítajte pre hmotnosti 1 a 2: aritmetický priemer, minimum, maximum, smerodajná odchýlka (funkciami alebo vzorcami)

V softvéry Statistica overte uvedenú hypotézu. Overte závislosť premenných, použite vhodný test a vytvorte vhodný krabicový graf (Std. Dev., Std. Err., Mean).

Overte, či majú rozdiely premenných normálne rozdelenie pomocou normálneho grafu pravdepodobnosti.

Pozri.:

Závislosť (nezávislosť) vzoriek

Hladina spoľahlivosti

Párový t-test