Testy o strednej hodnote – dve nezávislé vzorky/parametrický postup

Školská inšpekcia chce získať informácie o činnosti riaditeľa, jeho štýle riadenia a o tom, ako jeho činnosť vnímajú podriadení, konkrétne muži a ženy. Za týmto účelom použila dotazník OCDQ-RS, ktorý je určený na zisťovanie klímy školy, t.j. zisťovanie interakcie medzi učiteľom a jeho nadriadeným, zisťovanie charakteristiky štýlu riadenia školy a kvality interakcie učiteľ - učiteľ a učiteľ - žiak. Prostredníctvom štandardizovaného dotazníka sa zisťujú hodnotenia jednotlivých výrokov o klíme školy a tie sa zatrieďujú do piatich komponentov klímy školy. Z komponentov klímy školy sa určí index otvorenosti školskej klímy (OPEN).

POHLAVIE

OPEN

Ž

21

Ž

29

Ž

19

Ž

19

Ž

15

Ž

14

Ž

25

Ž

22

M

27

Ž

24

Ž

33

M

29

Ž

25

M

23

Ž

18

Ž

25

Ž

25

M

26

Ž

25

M

26

M

18

Ž

23

Ž

23

Ž

21

M

25

M

30

M

19

M

14

M

23

Ž

32

Cieľom je zistiť, či je rozdiel v indexe otvorenosti školskej klímy medzi mužmi a ženami.