Analýza kontingencie – RxS

Za účelom odhadu preferencií troch najpopulárnejších profesionálnych športov sa realizoval prieskum. Aké závery môžeme vyvodiť zo získaných preferencií jednotlivých športov podľa pohlavia?

  POHLAVIE ŠPORT
1 M futbal
2 M futbal
3 M futbal
4 M futbal
5 M futbal
6 M futbal
7 M futbal
8 M futbal
9 M futbal
10 M futbal
11 M futbal
12 M futbal
13 M futbal
14 M futbal
15 M futbal
16 M futbal
17 M futbal
18 M futbal
19 M futbal
20 M futbal
21 M futbal
22 M futbal
23 M futbal
24 M futbal
25 M hokej
26 M hokej
27 M hokej
28 M hokej
29 M hokej
30 M hokej
31 M hokej
32 M hokej
33 M hokej
34 M hokej
35 M hokej
36 M hokej
37 M hokej
38 M hokej
39 M hokej
40 M hokej
41 M hokej
42 M hokej
43 M hokej
44 M basketbal
45 M basketbal
46 M basketbal
47 M basketbal
48 M basketbal
49 M basketbal
50 M basketbal
51 M basketbal
52 M basketbal
53 M basketbal
54 M basketbal
55 M basketbal
56 M basketbal
57 M basketbal
58 M basketbal
59 Ž hokej
60 Ž hokej
61 Ž hokej
62 Ž hokej
63 Ž hokej
64 Ž hokej
65 Ž hokej
66 Ž hokej
67 Ž hokej
68 Ž hokej
69 Ž hokej
70 Ž hokej
71 Ž hokej
72 Ž hokej
73 Ž hokej
74 Ž hokej
75 Ž basketbal
76 Ž basketbal
77 Ž basketbal
78 Ž basketbal
79 Ž basketbal
80 Ž basketbal
81 Ž basketbal
82 Ž basketbal
83 Ž basketbal
84 Ž basketbal
85 Ž basketbal
86 Ž basketbal
87 Ž basketbal
88 Ž basketbal
89 Ž basketbal
90 Ž basketbal
91 Ž basketbal
92 Ž basketbal
93 Ž futbal
94 Ž futbal
95 Ž futbal
96 Ž futbal
97 Ž futbal
98 Ž futbal
99 Ž futbal
100 Ž futbal
101 Ž futbal
102 Ž futbal
103 Ž futbal
104 Ž futbal
105 Ž futbal
106 Ž futbal
107 Ž futbal
108 Ž futbal