Testy rozdelenia

Výrobca nápojov sa zaujíma o možnosť nahradiť sklené fľaše plastovými. Manažment chce zistiť reakciu zákazníkov na nový obal. Za týmto účelom sa realizoval desaťtýždňový výskum zameraný na zistenie vplyvu zmeny obalu na predaj. Výskum bol založený na monitorovaní predaja nápojov v desiatich obchodoch podobnej veľkosti. Päť obchodov pokračovalo v predaji nápojov v sklených fľašiach, kým ďalších päť ponúkalo nápoje v nových plastových fľašiach.  Nasledujúce dáta sumarizujú výsledky výskumu.

Týždeň

Sklo

Plast

1

520

470

2

490

500

3

510

505

4

515

515

5

495

505

6

525

510

7

500

505

8

515

510

9

495

515

10

505

500

Cieľom výskumu je zistiť, či predaj závisí od druhu obalu.