Zhrnutie

Lekcia bude ukončená krátkym zhrnutím vzdelávacieho materiálu.