Arpádovci

Prvá dynastia vládnuca v Uhorsku.Vládli do roku 1301.

» slovník