1. Napíšte algoritmus, ktorý vypočíta obvod a obsah obdĺžnika.
01

2. Napíšte algoritmus na zistenie vzdialenosti, ktorú prejde lietadlo pri zadanej rýchlosti a dobe letu.

02
3. Napíšte algoritmus na zistenie absolútnej hodnoty zadaného čísla.

03
4.
a) Napíšte algoritmus na nájdenie maxima z dvoch čísel

.05a05av

b) Upravte algoritmus tak, aby v prípade, že sú čísla rovnaké, podal o tom informáciu.

05b
6. Napíšte algoritmus na nájdenie maxima z troch čísel:
a) prostredníctvom podmienok

06a
b) prostredníctvom pomocnej premennej

06b
 
Posledná zmena: Utorok, 2 august 2011, 05:38