1. Napíšte program, ktorý bude prostredníctvom tlačidiel meniť farby formulára. pridajte tlačidlo na zavretie formulára.

2. Napíšte program, ktorý vás pozdraví. Vaše meno mu oznámte jeho zadaním do Editu.

3. Napíšte program na sčítanie dvoch čísel zadávaných do editu.

4. Napíšte program, ktorý vydelí dve zadané čísla. Ošetrite delenie nulou a zabezpečte ako celočíselné, tak i reálne delenie.

5. Napíšte program na zistenie objemu a povrchu gule.
Riešenie

6. Vytvorte aplikáciu, ktorá bude mať štyri tlačidlá (šípky) na ovládanie piateho tlačidla. Keď kliknete na tlačidlo - šípku, posunie sa ovládané tlačidlo o 10 bodov v zadanom smere.
Riešenie

7. Pre trojicu zadaných hodnôt zistite, či môžu predstavovať strany pravouhlého trojuholníka.
Riešenie

8. Prostredníctvom Euklidovho algorritmu nájdite najväčšieho spoločného deliteľa dvoch čísel.
Posledná zmena: Tuesday, 2 August 2011, 05:38