1. Zostavte program, ktorý zistí, koľkokrát sa zadaná cifra nachádza v zadanom celom čísle.

2. Pre zadané číslo (text) vypíšte jeho zrkadlový obraz.

3. Vytvorte program, ktorý zistí, či je zadané číslo palindrom (pri čítaní odpredu aj odzadu je rovnaké, napr. 123321 je palindrom).

4. Zadaný string rozdeľte na dva - do prvého vložte znaky na párnych, do druhého znaky na nepárnych pozíciách. Napr. pre 16542 bude výsledkom 152 a 64.
Riešenie

5. Zakódujte text zadaný len pomocou veľkých písmen posunom o 3 znaky, napr. AHOJ sa zmení na DKRM. Zabezpečte prechod z konca abecedy na začiatok - t.j. pre Z bude zakódovaným znakom C, pre Y bude B a pod.
Riešenie

6. Z cifier zadaných do editu vytvorte čo najväčšie číslo, napr. 345432 bude výsledkom 544332.
Riešenie

7. Pre zadaný string vypíšte všetky jeho veľké písmená.
Riešenie

8. Z reťazca v Edite vyhoďte všetky znaky zadané v inom edite.
Riešenie

9. Pre zadaný znak zistite, koľko ráz sa nachádza v zadanom reťazci.

10. Pre zadaný string zistite, koľkokrát sa nachádza v inom zadanom stringu.
Riešenie

11. Pre zadaný reťazec vypíšte zoznam znakov, ktoré sa v ňom nachádzajú - každý len raz.
Posledná zmena: Utorok, 2 august 2011, 05:38