1. Pomocou poľa zistite počet výskytov jednotlivých cifier v Edite.

2. Pomocou poľa zistite počet výskytov jednotlivých znakov v Edite.

3. Pre listbox vytvorte aparát pre pridávanie a mazanie údajov. Údaje preneste do nového listboxu tak, aby v ňom boli usporiadané (vzostupne alebo zostupne).
Riešenie

4. Do školského basketbalového tímu prijímajú nových hráčov. Napíšte program, ktorý dokáže evidovať ich meno a výšku (môže byť v dvoch listboxoch alebo v jednom (údaje oddelené čiarkami)). Pridajte funkciu, ktorá vyhľadá najvyššieho žiaka skupiny a jedného náhradníka (t. j.druhého najvyššieho v poradí).
Riešenie

5. Pre listbox vytvorte aparát pre pridávanie a mazanie údajov. Do nového listboxu preneste údaje tak, že sčítate 1. prvok s posledným, 2. prvok s predposledným atď až do polovice. V prípade nepárneho počtu riadkov stredný prvok preneste tak ako je.
Riešenie

6. Pre listbox vytvorte aparát pre pridávanie a mazanie údajov. Upravte zoznam tak, že všetky párne čísla zdvojnásobíte a všetky nepárne čísla nahradíte jednotkou.
Riešenie

7. Vytvorte aplikáciu, ktorá pre texty zadané v listboxe (pridajte na jeho správu edit a buttony na pridávanie a odstránenie položky) vypíše do druhého listboxu zoznam riadkov, ktoré končia zadaným reťazcom.
Riešenie

8. Do Listboxu vypíšte všetky čísla menšie ako zadané n, ktoré sú deliteľné všetkými svojimi ciframi.
Posledná zmena: Utorok, 2 august 2011, 05:38