• čas: 90 minút (dve vyučovacie hodiny)
  • maximálny bodový zisk: 50 bodov
  • riešenie na papier
  • obsah:
  • pätica príkladov (jednoduchý vývojový diagram, jednoduchý program, prehľadávanie stringu, práca s listboxom, čítanie programu)
  • nestresujte sa z množstva zadaní - komplet test vyrieši len niekoľko málo vybraných jedincov. Bežný študent sa obvykle pohybuje v bodovom zisku 15-20 bodov, vyberá si úlohy, ktoré zvládne a ktorým rozumie usmievavý
Napr.:
  1. Načítajte postupnosť kladných čísel, ktorá je ukončená nulou a vypíšte najväčšiu a druhú najväčšiu hodnotu (10 bodov)
  2. Napíšte program (kód, ktorý sa má odohrať po kliknutí na tlačidlo; vrátane deklarácie), ktorý pre zadanú trojicu čísel (umiestnené v Edit1. Edit2 a Edit3) vypíše do Label1 najväčšie. (10 bodov)
  3. Napíšte program (kód, ktorý sa má odohrať pri kliknutí na tlačidlo; vrátane deklarácie), ktorý pre zadaný string zistí, či ide o palindrom (text ktorý je zhodný so svojim zrkadlovým obrazom). (10 bodov)
  4. Napíšte program (kód, ktorý sa má odohrať pri kliknutí na tlačidlo; vrátane deklarácie), ktorý prehľadá naplnený Listbox a vymaže z neho všetky riadky, v ktorých sa nachádza (nemusí byť totožný, stačí aby ho obsahoval) text zadaný v Edit1. (10 bodov)
  5. Premenná X má hodnotu 135 a Y má hodnotu 3. Koľkokrát sa vykoná uvedený cyklus? Napíšte číslo. Neodpovedajte slovne.

Repeat
pom:=X mod Y;
X
:=X div Y;
until (pom>0);
(10 bodov)

Posledná zmena: Utorok, 2 august 2011, 05:38