1. Nakresli modrý domček so zeleným plotom a zafarbite mu strechu na červeno.
Riešenie

2. Naprogramujte grafický editor umožňujúci kreslenie voľnou rukou, dovoľte meniť farbu pera a zabezpečte, aby sa dali zmeniť predefinované farby pomocou ColorDialogu.
Riešenie


3. Vytvorte aplikáciu, ktorá bude schopná pre zadaný (zo súboru nahraný obrázok vytvoriť do iného obrázku jeho zrkadlový obraz). Výsledok nech je tiež možné uložiť.
Riešenie

4. Zistite, či je v čiernobielom obrázku viac čiernych alebo bielych bodov

5. Pre zadaný Image1 vykreslite jeho zrkadlový obraz do Image2.

6. Zistite na koľko percent dva obrázky s rovnakými rozmermi totožné.

7. Zmenšite zadaný obrázok tak, aby jeho šírka obsahovala zadaný počet bodov a výška sa prispôsobila tak, aby nebol zdeformovaný.
Posledná zmena: Utorok, 2 august 2011, 05:38