1. Napíšte program, ktorý vykreslí strom a podprogram, ktorý doň pokreslí 20 čerešní na náhodných pozíciách (čerešňa = dve čerešničky spojené stopkami).

2. Doplňte program tak, aby po kliknutí myšou vykreslil na "kliknutú" pozíciu čerešňu. Pozor, aby sa vykresľovala len do koruny stromu.

3. Nakreslite diaľnicu a pomocou podprogramu autá rôznej farby.

4. Napíšte funkciu, ktorá pre zadaný mesiac vráti jeho počet dní. Priestupné roky neuvažujte.

5. Napíšte funkciu, ktorá pre zadané x a y vráti y-tú mocninu čísla x.
Riešenie

6. Napíšte podprogram, ktorý pre zadané celé čísla a,b vykreslí obrys obdĺžnika (pomocou hviezdičiek). Pre a=7, b=4 to bude vyzerať nasledovne:
*******
*_____*
*_____*
*******

Riešenie

7. Napíšte podprogram, ktorý pre zadaný reťazec vráti počet výskytov zadaného znaku v ňom.
Riešenie

8. Napíšte FUNKCIU (nie procedúru), ktorá zo zadaného reťazca vráti znak, ktorý sa v ňom vyskytuje najčastejšie. Počítajte aj s tým, že môže existovať viac znakov s rovnakým počtom výskytov, pričom nie je povolené používanie parametrov volaných adresou (var).

9. Napíšte funkciu, ktorá pre pole (vytvorené na základe údajov z listboxu - pridajte preň obslužný aparát) zistí priemer jeho prvkov (nezabudnite na ich správny počet).

*10. Napíšte funkciu, ktorá pre zadaný reťazec vráti jeho znaky usporiadané podľa abecedy (obmedzte sa na malé písmená a-z). Napr. pre "mama ma emu" bude výsledkom "aaaemmmmu".

+ úlohy z prednášky a sekcie Preštudujte si.
Posledná zmena: Utorok, 2 august 2011, 05:38