1. Vytvorte aplikáciu, ktorá bude schopná pracovať so záznamom (napr. osoba), pridávať doň nové údaje, listovať a mazať.

2. Údaje evidujte v stringgride a umožnite ukladanie a otváranie súborov s údajmi oddelenými bodkočiarkou. Zistite, koľkí študenti navštevuju zadanú aprobaciu.
Riešenie

3. V ytvorte aplikáciu na evidovanie zamestnancov. Evidujte meno, vek, funkciu a počet detí. Údaje evidujte v stringgride a umožnite ukladanie a otváranie súborov. Pridajte funkciu, ktorá zvýši vek o jedna a v prípade, že je väčší ako 60, zamestnanca zo zoznamu automaticky vyhodí. Riešenie
Riešenie

4. Je daný stringgrid a v jeho bunkách náhodne umiestnené znaky "x" a "o" (v jednej bunke môže byť maximálne jeden znak). Zistite, ktorých je viac. Umožnite ukladanie a otváranie takýchto súborov.
Riešenie

5. Vytvorte aplikáciu, ktorá dokáže sčítať a vynásobiť dve matice do tretej. Pri výpočte kontrolujte aj rozmery sčítancov a činiteľov. Rozmery výslednej matice nastavte podľa potreby.
6. Naprogramujte hru Život (Life). Pravidla su tu.
7. Upravte predchádzajúci príklad tak, aby pre zadanú 0. generáciu mikroorganozmov, uložil do súboru vopred určený počet nasledujúcich generácií. Ukazka vystupneho suboru.
Posledná zmena: Utorok, 2 august 2011, 05:38