1. Z mema presuňte všetky riadky, ktoré obsahujú zadaný reťazec do listboxu.
Riešenie

2. Vytvorte textový editor so základnými funkciami.
Posledná zmena: Utorok, 2 august 2011, 05:38