Vzhľadom na nejasnosti s bodovaním a znevýhodňovanie niektorých skupín sme sa rozhodli výnimočne znížiť hranicu na prístup ku skúške:
- jedinou podmienkou 40 bodov z testov dokopy,
- ostatné body len vylepšujú známku,
- pravidlá na prechod bez skúšky sa nemenia.
Posledná zmena: Utorok, 2 august 2011, 05:38