Podmienky:

1. účasť na cvičeniach (môžete chýbať maximálne 2 krát bez udania dôvodu, pri neúčasti na cvičení viac krát je potrebné priniesť ospravedlnenie od lekára a pod.) - možnosť absencie sa nevzťahuje na dátumy, v ktorých bude avizovaný test alebo iný nutný dôvod na účasť

2. získanie aspoň 50% z celkového počtu bodov udeľovaných za vypracovanie úloh zadaných na cvičeniach (pri každej jednotlivej úlohe musíte získať minimálne 50% bodov)

3. získanie aspoň 50% z celkového počtu bodov z testov

Výsledné hodnotenie bude pozostávať:

50% vypracované zadania a práca na hodinách

50% testy

Hodnotenie práce z cvičení:

Zo zadania, ktoré dostanete na hodine, môžete získať 100%, pokiaľ ho vypracujete ešte na danom cvičení a maximálne 95%, pokiaľ ho dokončíte doma, t. j. mimo daného cvičenia.

Celkové hodnotenie:

A (1) <100% - 90%)

B (1,5) <90% - 80%)

C (2) <80% - 70%)

D (2,5) <70% - 60%)

E (3) <60% - 50%>

FX 50% - menej

Utolsó módosítás: 2013. október 14., hétfő, 13:42