Snahou autorov v tejto kapitole je predstaviť niektoré základné etické teórie, ako možné východisko chápania etiky sociálnej práce v teórii aj v praxi. Ide o prirodzené otázky, ktoré si človek v rôznych situáciách kladie. Napríklad: Ako žiť kvalitný život? Ako mám konať v konkrétnej situácii, ktorú mi život prinesie? Aké sú príčiny a dôsledky ľudského konania a čo je jeho kritériom? A podobne. Odpovede na tieto otázky sú rôzne nie iba vo filozoficko - etickom kontexte, ale nepochybne aj v teórii a v praxi sociálnej práce ako profesie. Rôzne etické koncepcie dávajú spravidla rôzne odpovede.

Posledná zmena: štvrtok, 4 júna 2015, 10:54