V súčasnosti stále viac ľudí nadobúda presvedčenie, že na riešenie problémov nestačí spravodlivosť či láska uplatňovaná v osobných vzťahoch, rodine, či medzi kolegami. Uplatňovanie etických noriem vo všetkých oblastiach verejného života (v ekonomike, politike, zdravotníctve, školstve atď.) má pre prežitie človeka rozhodujúci význam. Etika rieši otázky o podstate a konaní mravného dobra (resp. zla) z hľadiska jednotlivého človeka ako aj ľudskej spoločnosti.

V celom historickom vývoji etiky sa riešia tieto základné problémy (Kutnohorská a kol., 2011):

  • vzťah medzi tým, čo je a čo by malo byť,
  • vzťah medzi záujmom individuálnym a spoločenským,
  • vzťah medzi dobrom a zlom.
Posledná zmena: štvrtok, 4 júna 2015, 11:12