1. Záväzky voči zamestnávateľským organizáciám. Sociálny pracovník pristupuje s vážnosťou k záväzkom voči zamestnávateľským organizáciám.
Posledná zmena: Štvrtok, 4 jún 2015, 11:39