Autori:

 • doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD.
 • PhDr. Daniela Baková, PhD.
 • Mgr. Zuzana Mališková, PhD.
 • doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.
 • doc. PhDr. Martina Mojtová, PhD.

Technická spolupráca:

 • RNDr. Ján Skalka, PhD.
 • Mgr. Martin Drlík, PhD.
 • PaedDr. Jozef Kapusta, PhD.
 • PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

Recenzenti:

 • prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
 • doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD.

Posledná zmena: pondelok, 15 júna 2015, 10:19