Informácie o kurze

Garant predmetu:

Mgr. Pavol Adamka, PhD.

Autor kurzu:

Mgr. Pavol Adamka, PhD.

Hodnotenie:

priebežné

Obsahové tézy:

  1. Kyjevská Rus
  2. Údelná rozdrobenosť
  3. Moskovská Rus
  4. Ruské impérium
  5. Ruská republika a RSFSR
  6. Sovietsky zväz
  7. Ruská federácia
  8. Politický systém Ruska

 

Posledná zmena: streda, 16 novembra 2016, 09:43