1. Zistite si potrebné údaje a napíšte cestopisnú reportáž o putovaní z krajiny Varjagov do Konštantínopolu. 
  2. Popíšte výhody a nevýhody rozdeľovania údelov. Porozmýšľajte, čo viedlo opakovane kyjevské kniežatá k takémuto kroku.
  3. Prerozprávajte legendu o výbere viery sv. Vladimírom. Porovnajte ju so satirickou básňou Krst svätého Vladimíra od K.H. Borovského (http://www.sesity.net/elektronicka-knihovna/krest-svateho-vladimira.pdf).
  4. Urobte fiktívne interview s Jaroslavom Múdrym o jeho sobášnej politike a vzťahu k manželom a manželkám svojich príbuzných.
  5. Aké boli príčiny rozpadu Kyjevskej Rusi?
  6. Prečítajte publicistický text «Древнерусская курица» a usporiadaj-te polemickú diskusiu na tému „Kyjevská Rus, alebo Staroruský štát (vplyv politiky na interpretáciu histórie)“.
Last modified: Thursday, 17 November 2016, 8:07 AM