1. Opíšte život stredovekého ruského kniežaťa v každom z vyššie vymenovaných mocenských centier.
  2. Napíšte článok o mongolských výbojoch v Európe.
  3. V krátkom komentári zosumarizujte prínosy i negatíva podriadenosti ruských kniežatstiev Zlatej Horde.
  4. Pokúste sa vžiť do postavenia ruského kniežaťa a zdôvodnite pred ordynským chánom, prečo by práve Vám mal byť udelený kniežací "jarlyk".
  5. Porozmýšľajte, prečo Alexander Nevský uprednostnil mongolskú nadvládu pred zvrchovanosťou nemeckých križiakov. Ako by ste sa na jeho mieste zachovali Vy? Vyargumentujte svoju pozíciu.
Posledná zmena: štvrtok, 17 novembra 2016, 08:06