1. Pokúste sa objektívne zhodnotiť výsledky Gajdarovej ekonomickej reformy.
  2. Urobte televíznu reportáž o priebehu ústavnej krízy v r. 1993.
  3. Napíšte fejtón o vplyve oligarchov na politické procesy v Rusku.
  4. Zistite si podrobnosti o vojne v Čečensku; rozanalyzujte jej príčiny a dôsledky.
  5. V roku 2000 postihlo Rusko viacero katastrof – teroristické útoky, výbuchy domov, potopenie ponorky Kursk, požiar Ostankina a i. Vyberte si jednu z nich a napíšte o nej analytickú správu.
  6. Napíšte o suverénnej, resp. riadenej demokracii (ľubovoľný žáner).
  7. Napíšte analytický komentár o stave médií v súčasnom Rusku.
  8. Diskutujte o vojenských konfliktoch s ruskou účasťou za celé obdobie existencie nezávislej RF.
  9. Prečítajte si vystúpenie V. V. Putina na Mníchovskej konferencii a pokúste sa analyzovať jeho ideologické pozadie a uplatnenie v zahraničnopolitickom správaní sa RF.
Последнее изменение: четверг, 17 ноября 2016, 10:10